ලෝකයේ සිටින දරුණුම බලු වර්ග 5ක්. ලෝකයේ සිටින දරුණුම බලු වර්ග 5ක්. Reviewed by පුදුමහත on 1:46 AM Rating: 5
ජපානයට පැමිණි අබිරහස් නැව්  ජපානයට පැමිණි අබිරහස් නැව් Reviewed by පුදුමහත on 9:17 PM Rating: 5
අහසින් ආ හිම ගල් වැස්ස අහසින් ආ හිම ගල් වැස්ස Reviewed by පුදුමහත on 8:03 PM Rating: 5
ගැඹුරු මුහුදේ පිශාච මෝරු ගැඹුරු මුහුදේ පිශාච මෝරු Reviewed by පුදුමහත on 7:56 PM Rating: 5
අහසින් ගමන් කරන මිනිස්සු (ඩේවිඩ් කොපර් ෆීල්ඩ්) අහසින් ගමන් කරන මිනිස්සු (ඩේවිඩ් කොපර් ෆීල්ඩ්) Reviewed by පුදුමහත on 1:17 PM Rating: 5
මේ ඡායාරූපය කුමක් විය හැකිද? මේ ඡායාරූපය කුමක් විය හැකිද? Reviewed by පුදුමහත on 10:11 PM Rating: 5
ලෝකයේ උසම තරුණිය ලෝකයේ උසම තරුණිය Reviewed by පුදුමහත on 8:19 PM Rating: 5
දකුණු අප්‍රිකාවේ පිහිටි අවුරුදු 2000ක් පැරණි "ජීවිත ගස" දකුණු අප්‍රිකාවේ පිහිටි අවුරුදු 2000ක් පැරණි "ජීවිත ගස" Reviewed by පුදුමහත on 8:15 PM Rating: 5
අකුණු වළාකුළු අකුණු වළාකුළු Reviewed by පුදුමහත on 1:50 PM Rating: 5
ළඟම එන අර්ධ මත්ස්‍ය යුගය ළඟම එන අර්ධ මත්ස්‍ය යුගය Reviewed by පුදුමහත on 7:15 PM Rating: 5
බැසයන හිරු සමග මුසුවූ ගිනිකඳු දුමාරය..... බැසයන හිරු සමග මුසුවූ ගිනිකඳු දුමාරය..... Reviewed by පුදුමහත on 11:04 PM Rating: 5
කුඩාම ක්ෂීරපායි සත්වයා කුඩාම ක්ෂීරපායි සත්වයා Reviewed by පුදුමහත on 10:06 PM Rating: 5
මෙන්න හොඳම මොලය මෙන්න හොඳම මොලය Reviewed by පුදුමහත on 9:59 PM Rating: 5
ඩුබායිහි කැරකෙන Davinci කුලුණ ඩුබායිහි කැරකෙන Davinci කුලුණ Reviewed by පුදුමහත on 6:29 PM Rating: 5
ස්කොට්ලන්තයේ ගැමි ගෙයකට පියාඹන පීරිසියක් ඇවිත් ස්කොට්ලන්තයේ ගැමි ගෙයකට පියාඹන පීරිසියක් ඇවිත් Reviewed by පුදුමහත on 7:37 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - ඊපිසස් හි ආර්ටිමිස් (ඩයනා) දෙව්දුවගේ දෙවොල පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - ඊපිසස් හි ආර්ටිමිස් (ඩයනා) දෙව්දුවගේ දෙවොල Reviewed by පුදුමහත on 9:25 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මහෙලිකානසස් හි මොසලියම් සුසාන ස්මාරකය පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මහෙලිකානසස් හි මොසලියම් සුසාන ස්මාරකය Reviewed by පුදුමහත on 8:43 PM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - බැබිලන් නගරයේ එල්ලෙන උයන් පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - බැබිලන් නගරයේ එල්ලෙන උයන් Reviewed by පුදුමහත on 7:54 AM Rating: 5
පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මිසරයේ ගිසේහි පිරමීඩ පැරණි ලෝකයේ මහා පුදුම - මිසරයේ ගිසේහි පිරමීඩ Reviewed by පුදුමහත on 10:28 PM Rating: 5
ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. ලොව වටා සිදුවන අරුම පුදුම දේ ගැන දැනගන්න දිනපතා අප හා එක්වන්න. Reviewed by පුදුමහත on 7:37 PM Rating: 5